எங்களை பற்றி

ஆன்மீகத்தின் மகிமைகள், ஜோதிடத்தின் நன்மைகள், ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் கிளைகளான எண் கணிதம், ரேகை ஜோதிடம், வாஸ்து சாஸ்திரம், சோழிப் பிரசன்னம் ஆகியவற்றின் இன்றியமையாமை முதலானவற்றை தெள்ளத் தெளிவாக, எல்லோரும் எளிதாகப் புரிந்து கொள்ளும் முறையில் இணையதளத்தின் மூலமாக வழங்கி வருவது மற்றும் மக்களுக்கான ஆன்மீகம் மற்றும் ஜோதிடம் சம்பந்தமான தேவைகளை நிறைவேற்றுகிறது ஜோதிடவீணை!