ஸ்ரீமகாவிஷ்ணுவின்‌ சயன தலங்கள்‌

ஸ்ரீமகாவிஷ்ணுவின்‌ சயன தலங்கள்‌

ஸ்ரீரங்கம்‌ - வீர சயனம்‌.
 
மகாபலிபுரம்‌ - தல சயனம்‌.

திருமயம்‌ - போக சயனம்‌.

திருக்கோஷ்டியூர்‌ - பால சயனம்‌.

கும்பகோணம்‌ - உத்தான சயனம்‌.

திருவனந்தபுரம்‌ - அனந்த சயனம்‌.

திருமோகூர்‌ - பிரார்த்தனா சயனம்‌.

திருப்புல்லாணி - தர்ப்ப சயனம்‌.

திருச்சித்திரக்கூடம்‌ - போக சயனம்‌.

திருநீர்மலை - மாணிக்க சயனம்‌.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்‌ - வடபத்திர சயனம்‌.