புரட்டாசி மாதம் மிதுன ராசிகாரர்களுக்கான பலன்கள்!

சூரியன் நான்காமிடத்தில் இருக்கிறார் அரசாங்க ஒதுக்கீட்டில் இட ஒதுக்கீடு கிடைக்கும், வாகன யோகம் உண்டாகும். செவ்வாய் எட்டாமிடத்தில் இருக்கிறார் வீடு நிலம் மூலம் பண வரவு அதிகரிக்கும், சட்ட ரீதியாக மூலம் நிலம் வீடு கிடைக்கும்.. புதன் 2ம் தேதி முதல் நான்காமிடத்தில் இருக்கிறார் படிப்பில் கவனம் அதிகரிக்கும் 20ம் தேதிக்குப் பின்னர் தரகு கமிஷன் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகும்.. குரு ஐந்தாமிடத்தில் இருக்கிறார் வங்கி சேமிப்பு அதிகரிக்கும் 25ம் தேதி முதல் தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். சுக்கிரன் ஐந்தாமிடத்தில் இருக்கிறார் வீட்டினை அழகுபடுத்துவீர்கள், கலைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். சனி ஏழாமிடத்தில் இருக்கிறார் வியாபாரம் விருத்தியாகும், நண்பர்களுடன் நல்லுறவு நீடிக்கும்.. ராகு இரண்டாமிடத்தில் இருக்கிறார் குடும்ப மொத்த வருமானாம் அதிகரிக்கும். கேது எட்டாமிடத்தில் இருக்கிறார் கடவுள் பக்தி அதிகரிக்கும்.

Featured Video

மாத பலன்கள்

Newsletter Sign Up

Sign up to our newsletter and get exclusive deals you will not find anywhere else straight to your inbox!